Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

MÙA XƯA

                 
                           (Nhớ Huế)


Chuông chùa sánh
       giọt kim cang
Thẫm trong đêm ánh
        mái hoàng lưu ly
Sông buông
        lặng khuất kinh kỳ
Vàng treo
         vạn cổ xuân thì
          mướt trăng.


Vội chi vẽ cuộc thăng trầm
Chèo vô trụ xứ
Huế thầm..
             tóc bay.


Về leo dốc ngược
Chiều nay
Rêu mùa xưa mĩm...
              chạm ngày uyên nguyên.

                         Hồng Băng


Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

VÀ NGHE SÓNG THỨC LẶNG DÒNG

                            VÀ NGHE SÓNG THỨC LẶNG DÒNG

                                  Sách ghi:" Sinh như đắp chăn đông. Tử như cỡi áo hạ". Nghiệm. Viết đôi dòng gửi tặng nhà thơ Phong Tâm: Người anh, người bạn tâm giao.
                                 Vô cùng thương tiếc chị Trần Thị Mai ( 1940-2016 )

Sóng lặng, trời xanh, mây ngũ sắc
Bay về đâu? Phương cuối ngút ngàn xa!
Lang thang cõng nghiệp trần sa hoặc
Thanh thản về Không. Nhập hải hà


Vương vườn hương đóa Mai chợt rụng
Bến vô thường xoáy quặn giữa thời không
Thuyền duyên rẽ, biệt bờ mê bãi vọng
Gió trở mình nghe sóng nhập dòng


Ngọn nến cháy, sáp sa đọng giọt
Nợ tiền khiên đắng đến vô cùng
Dòng lệ nhỏ, tỏ phận người bèo bọt
Sáp trôi tàn. Lửa nhập cõi hư không


Và nghe sóng Thức lặng dòng
Chăn đông áo hạ. Tịnh lòng. An nhiên

                  0g50, 06.05.2016
                             HB

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

BA MƯƠI TÁM

Hí trường ướm một chút duyên
Mơ phai mộng huyễn em biền biệt xa
Màn nhung khép. Phố đèn hoa
Xuống vai lau vết lệ nhoà lấm son!
                                 HB
                               ( Hết )
     

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

BA MƯƠI BẢY

Biết người tóc lỡ làng buông
Che con mắt bụp
               ướm nguồn lệ đau
Hẳn nghe suối lệ tơ đào
Là sênh phách gõ nhẹ vào
                                quãng yên.

BA MƯƠI SÁU

Cuối năm sóng vỗ rì rào
Chướng xô áo lạnh
                       rụng vào trống không
Tù và rúc thúc bên sông
Dây hoa muống rụi tàn bông tím buồn

BA MƯƠI LĂM

Bồ đòan sen nở trầm tư
Bởi sông nên dựng
                       lớp phù kiều
Đi!
Mấy thu tôi vẫn quay về
Vẫn vàng đêm hắt trăng thề, gọi nhau

BA MƯƠI BỐN

Dây tơ rối
            gút
            xích thằng
Cội đa, một cuội, quãng hằng buồn tênh
Chấp tay, niệm nhớ điều quên
Và quên phắt một thảo nguyên tít mù

BA MƯƠI BA

Tạt qua cố quận
              một mình
Về,
Đêm đêm trở gối , mộng hình bóng xưa
Rằng sai biệt
Rằng nắng mưa
Biết làm sao để cho vừa vọng tâm.

BA MƯƠI HAI

Mây ngàn thả buổi triêu dương
Tiếng chim líu
                   lảnh
                   nhớ đồng vụt bay
Rộ vàng, tự tại, đơm đầy
Bờ chân hiển lộ
      cõi này hiển linh.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

TỪ QUANG

    Có một Dòng Sáng luôn chiếu rọi
mang bình yên chảy vào ba cõi, bất chấp thời không .
Mây, Lá, Thu vàng, Trăng non, Cá hớp và Em-Tôi...
  Chấp tay trong Dòng Sáng Tâm Từ. P.N.T.

Nắng xiên mây
Thẳm xanh hồn độ lượng
Trong veo hạt mưa mùa.


Nắng xiên lá
Sáng trưng màu nguyên xuân
Trong veo thu diễm lệ


Nắng xiên gió
Thơm thơm về ba cõi
Em vẫn còn chân sáo hồn nhiên.


Nắng xiên trăng
Huyền diệu thượng tuần
Vàng tơ cá hớp.


Nắng xiên áo
Mùa đương thì, tinh khôi
Ngẩn ngơ hồi trống ngực
Lá buông mình!


Nắng xiên tôi
Vươn vai ngày chim hót
Từ Quang.

                06.2015
                  Hồng Băng